matsstrandell.se

Mats Strandell

Leg psykolog leg psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatmottagning i Uppsala från 1976 till 2011

Från och med januari 2017 nu åter mottagning på Drottninggatan 12 i Uppsala

 

 

Verksamhetsområden

 

Psykoterapi

Rådgivning

Personalhandledning

Ledningsstöd

Utbildning:

Gruppdynamik i arbets- och studiemiljöer

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 070-2190481

E-post: mats.strandell@telia.com